افتخارات و سرود دانشگاه

برخی از افتخارات دانشگاه خلیج فارس

پرفسور پرویز ملک زاده

عضویت در لیست دانشمندان یک درصد برتر جهان

پرفسور حسین اسلامی

عضویت در لیست دانشمندان یک درصد برتر جهان

پرفسور علیرضا حسنی‌نژاد

عضویت در لیست دانشمندان یک درصد برتر جهان

دانشگاه خلیج فارس مجری طرح پژوهشی افزایش ضریب بازیافت میدان نفتی نوروز
پرفسور خدابخش نیکنام

عضویت در لیست دانشمندان یک درصد برتر جهان

بایگانی افتخارات و دستاوردها

سرود دانشگاه خلیج فارس

لوگو دانشگاه خلیج فارس