اسامی سرآمدان آموزشی دانشگاه خلیج فارس

تاریخ انتشار: چهارشنبه 12 خرداد 1400
responsive image

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، مطابق با رویه هر سال، در پایان سال تحصیلی 1400 -1399 از دانشکده ها درخواست نمود تا نسبت به معرفی سرآمدان آموزشی دانشکده اقدام نمایند. ضمن احترام به تصمیم گروه ها و دانشکده هایی که همه اعضای هیات علمی را به دلیل تلاش های ایثارگرانه در شرایط دشوار آموزشی، سرآمد آموزشی دانسته، افراد مشروحه ذیل به عنوان سرآمدان آموزشی معرفی شده از طرف دانشکده ها به تایید شورای آموزشی دانشگاه رسیده به حضورتان اعلام می گردد.