گروه فناوری اطلاعات

رئیس گروه فناوری اطلاعات

نام: امین
نام خانوادگی: کشاورز
سمت: رئیس گروه فناوری اطلاعات
تحصیلات: دکتری مهندسی عمران 
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 077-31222022
نمابر: 077-31445182
رایانامه: keshavarz[at]pgu.ac.ir
صفحه شخصی:  

 

گروه امور فناوری اطلاعات

نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
رضا دهقانی کارشناس 077-31222098 077-33445182 dehghani.r[at]pgu.ac.ir
مهدی گشمردی کارشناس 077-31222098 077-33445182 m.Gashmardi[at]pgu.ac.ir
رضا شهبازی کارشناس 077-31222324 077-33445182  
مینا پورمحمد کارشناس 077-31222324 077-33445182  
حیدر مختاری کارشناس 077-31222082 077-33445182 mokhtari[at]pgu.ac.ir  
مریم روشن کارشناس 077-31222226 077-33445182 mr.roshan[at]mehr.pgu.ac.ir  
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397