کارکنان

بخش امانت

تلفن تماس

پست‌الکترونیک

مدرک تحصیلی

شغل مورد تصدی

نام و نام خانوادگی

077 3122 2704 

Leila.mansouri173@yahoo.com

کارشناسی ارشد

کارشناس بخش امانت

لیلا منصوری

077 3122 2704  

Bita_65mansoori@yahoo.com

کارشناسی ارشد

کارشناس بخش امانت

الهه منصوری‌فرد

 

بخش فهرست‌نویسی

تلفن تماس

پست‌الکترونیک

مدرک تحصیلی

شغل مورد تصدی

نام و نام خانوادگی

 077 3122 2705 

 

کارشناسی ارشد

کارشناس بخش فهرست‌نویسی

سید محسن موسوی

077 3122 2705  

Leilamarhooni@gmail.com

کارشناسی ارشد

کارشناس بخش فهرست‌نویسی

لیلا مرهونی

 

بخش مرجع

تلفن تماس

پست‌الکترونیک

مدرک تحصیلی

شغل مورد تصدی

نام و نام خانوادگی

 077 3122 2103

 

کارشناسی ارشد

کارشناس بخش مرجع

مرضیه غزنوی

 

بخش نشریات

تلفن تماس

پست‌الکترونیک

مدرک تحصیلی

شغل مورد تصدی

نام و نام خانوادگی

 077 3122 2071

 

کارشناسی ارشد

کارشناس بخش نشریات

دهقان

 

 

بخش اطلاع‌رسانی

تلفن تماس

پست‌الکترونیک

مدرک تحصیلی

شغل مورد تصدی

نام و نام خانوادگی

 077 3122 2704 

Ravaei.bahar@gmail.com

کارشناسی ارشد

کارشناس کتابخانه دیجیتال

معصومه روایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397