صفحه اصلی > درباره دانشگاه > معاونت ها > معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی > حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 
حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نام:  پرویز
نام خانوادگی:  حاجیانی
سمت:  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
تحصیلات:  دکترای اقتصاد کشاورزی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: 077-31222060
نمابر: 077-31222060
رایانامه: hajiani@pgu.ac.ir
صفحه شخصی:  

مسئول دفتر      
نام نام خانوادگی شماره تلفن دورنگار رایانامه
ایران احمدی 077-31222060 077-31222060

نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
سید مصطفی
حسینی
کارشناس هیات ممیزه

077-31222370داریوش
امیری
کارشناس امور هیات علمی

077-31222068احمد آرامون مسئول دبیرخانه آموزش 077-31222271      

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397