تورهای آموزشی دانشجویان

تورهای آموزشی دانشجویان

یکی از خدماتی که کتابخانه مرکزی دانشگاه خلیج فارس ارائه می‌کند برگزاری تورهای آشنایی دانشجویان نوورود با کتابخانه مرکزی است. در این تورهای آموزشی، دانشجویان از بخش‌های مختلف کتابخانه مرکزی از جمله بخش نشریات، بخش مرجع و بخش امانت بازدید می‌کنند و ضمن آشنایی با مجموعه هر بخش، نحوه جستجو در منابع آن بخش و شرایط و آیین‌نامه‌های مربوطه را به تفصیل فرامی‌گیرند.

در این تورهای آشنایی با کتابخانه، کارگاه‌های آموزشی آشنایی با کتابخانه دیجیتال و پایگاه‌های اطلاعاتی مشترک دانشگاه نیز برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار می‌گردد.

در طول این تورهای آموزشی سعی بر آن است که متناسب با رشته دانشجویان، مجموعه‌ها اعم از چاپی و الکترونیک معرفی گردند.

 

فرم بازدید دانشجویان از کتابخانه مرکزی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی فروردین 1397