مدیریت امور آموزشی

مدیر امور آموزشی

نام:  طاهر
نام خانوادگی:  یزدان پناه
سمت:  مدیر امور آموزشی
تحصیلات:  دکتری ریاضی-آنالیز
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن: 07731222062
نمابر: 07733445183 
رایانامه: yazdanpanah[at]pgu.ac.ir
صفحه شخصی:  
شرح وظایف:

 

 

مسئول دفتر      
نام نام خانوادگی شماره تلفن دورنگار رایانامه
ایران احمدی 077-31222060 077-33445183

اداره ثبت نام و امور مشمولین 

نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
محمدرضا قائدی کارشناس 077-31222065


احسان رسولی کارشناس
077-31222063بنت الهدی
نیکنام
کارشناس
077-31222063
اداره امتحانات و امور دانش آموختگان
 
نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
محمدعلی
رضایی رئیس اداره 077-31222066


شاپور
لشکری
کارشناس 077-31222072


لیلا سامی وند کارشناس 077-31222374


افسانه محمودی نیا
کارشناس 077-31222063    

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.