صفحه اصلی > پژوهش و فناوری > کارافرینی و فناوری > مرکز کارآفرینی و نوآوری 
مرکز کارآفرینی و نوآوری

 

 

 


 اولین فراخوان پذیرش ایده های اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه 

 

فرم های مورد نیاز جهت ارائه ایده

متقاضیان محترم جهت ارائه ایده خود فرم زیر را تکمیل و به آدرس eic@pgu.ac.ir ارسال نمایید.

 

فرم درخواست پذیرش 

 


 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.