خدمات

خدماتی که در مرکز مشاوره دانشگاه خلیج فارس ارائه می گردد شامل موارد زیر است:

·        ارائه خدمات راهنمايي در زمينه هاي آموزشي، تحصيلي، معيشتي و شغلي

·        ارائه خدمات مشاوره فردي و گروهي، خانوادگي، عاطفي، ازدواج و ...

·        ارائه خدمات روان درماني(درمانهاي روان شناختي)

·        ارائه خدمات روان سنجي: هوش و استعداد و ... (در صورت نياز و تشخيص مشاوران)

·        ارائه خدمات مددکاري: در زمينه هاي تحصيلي، اجتماعي، خانوادگي، شغلي

·        برگزاري جلسات همگاني، سخنراني و نمايش فيلم هاي آموزشي در زمينه مورد نياز مراجعان براي دستيابي به بهداشت رواني

·        تحقيق پيرامون معضلات و مشکلات دانشجويان و راههاي برطرف کردن آنها

·        تهيه بروشور هاي آموزشي و پيامهاي مشاوره اي

·        برگزاري کارگاههاي تخصصي در خصوص سازگاري با زندگي دانشجويي، مهارتهاي زندگي، و...

 

 

همچنین اهم فعالیت ها از آغاز تا امروز شامل موارد زیر می گردد:

 

.  اجرای برنامه بهداشت روانی با مشارکت سایر سازمان ها و ارگان ها(بهزیستی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، شهرداری و..)

.  طرح های مداخلاتی و فعالیت های بهداشت روان (طرح پایش سلامت روان، نگرش دانشجویان نسبت به دین، طرح پیشرفت تحصیلی و..)

.  انجام فعالیت های تحقیقاتی (پروژهای تحقیقاتی در حوزه کاهش طلاق، ازدواج بهینه، کاهش مشروطی دانشجویان، پیشرفت تحصیلی و..)

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.