صفحه اصلی > اخبار، اطلاعیه ها و رخدادهای آینده 
اخبار > اسامی منتخبین جایزه تحصیلی بنیاد نخبگان سال تحصیلی 96-97


  چاپ        ارسال به دوست

اسامی منتخبین جایزه تحصیلی بنیاد نخبگان سال تحصیلی 96-97

بنياد ملّي نخبگان بر اساس آيين نامة اعطاي  جايزه هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر « و با هدف پشتيباني از فعاليت هاي نخبگاني دانشجويان برتر، تسهيلات ويژه اي را در قالب چهار جايزة آموزش، پژوهش،  فنّاوري و فرهنگ شامل موارد متعددي از قبيل راتبة دانشجويي، اعتبار آموزش ياري/ پژوهش ياري/ فن ياري، اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتي داخلي/ خارجي، هستة پژوهش/كارآفريني و ... به دانشجويان صاحب استعداد برتر در دوره هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتري حرفه اي، دكتري تخصصي و فوق تخصص دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي كشور اعطا مي كند .خلاصه تسهیلات در جدولهای زیر مشاهده می شود.

جدول1. جایزه های دانشجویان دوره کارشناسی

نوع جایزه

ردیف

تسهیلات

حداکثر اعتبار

توضیحات

آموزش

1-1

اعتبار توان مندی آموزشی

000/000/4 ریال

در سال مشمولیت

پژوهش

2-1

اعتبار ارتباطات علمی

000/000/4 ریال

در سال مشمولیت

2-2

اعتبار اجرای پایان نامه کارشناسی

000/000/6 ریال

براساس هزینه کرد مورد تائید استاد راهنما

فناوری

3-1

اعتبار توان مندی کارآفرینی

000/000/4 ریال

در سال مشمولیت

 

 

 

فرهنگ

4-1

راتبه دانشجویی

000/000/2ریال(مجرد)

000/500/3 ریال(متاهل)

به طور ماهیانه، به ازای 20 ساعت کار در ماه(در سال تحصیلی مشمولیت)

4-2

بیمه تکمیلی

مطابق مقررات بنیاد

فرد باید دارای بیمه پایه باشد

4-3

هدیه ازدواج

000/000/20 ریال

در سال مشمولیت

4-4

ودیعه اجاره مسکن

000/000/250 ریال (تهران)

000/000/150ریال (سایر شهرها)

بهره مندی در سال تحصیلی مشمولیت و تصفیه حساب در زمان دانش آموختگی

4-5

برنامه فرهنگی

مطابق مقررات معاونت فرهنگی نخبگان

در سال مشمولیت

 


 

جدول2. جایزه های دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

نوع جایزه

ردیف

تسهیلات

حداکثر اعتبار

توضیحات

 

آموزش

1-1

اعتبار آموزش یاری

000/000/5 ریال

به طور ماهیانه (در سال تحصیلی مشمولیت)

1-2

اعتبار توان مندی آموزشی

000/000/5 ریال

در سال مشمولیت

 

 

 

 

 

 

پژوهش

2-1

اعتبار پژوهش یاری

000/000/5 ریال

به طور ماهیانه (در سال تحصیلی مشمولیت)

2-2

اعتبار ارتباطات علمی

000/000/5 ریال

در سال مشمولیت

2-3

اعتبار اجرای پایان نامه

000/000/13 ریال

براساس هزینه کرد مورد تائید استاد راهنما

2-4

اعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی

000/000/3 ریال

دوبار(در سال مشمولیت)

2-5

مجوز و اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی

000/000/20 ریال

یک بار (در سال مشمولیت)

2-6

اعتبار استفاده از شبکه آزمایشگاهی

000/000/15 ریال

در سال مشمولیت

2-7

اعتبار هسته مسئله محور پژوهشی

000/000/5 ریال

براساس مقرارت طرح شهید احمدی روشن

 

 

فناوری

3-1

اعتبار فن یاری

000/000/5 ریال

به طور ماهیانه (در سال تحصیلی مشمولیت)

3-2

اعتبار توان مندی کارآفرینی

000/000/5 ریال

در سال مشمولیت

3-3

اعتبار هسته مسئله محور فناورانه

000/000/5 ریال

براساس مقرارت طرح شهید احمدی روشن

 

 

فرهنگ

4-1

راتبه دانشجویی

000/000/2 ریال(مجرد)

000/500/3 ریال (متاهل)

به طور ماهیانه، به ازای 20 ساعت کار در ماه (در سال تحصیلی مشمولیت)

4-2

بیمه اشتغال

براساس حقوق پایه سازمان تامین اجتماعی

در مدت برخورداری از اعتبار آموزش یاری/ پژوهش یاری/ فن یاری/ هسته مسئله محور

4-3

بیمه تکمیلی

مطابق مقررات بنیاد

فرد باید دارای بیمه پایه باشد

4-4

هدیه ازدواج

000/000/20 ریال

در سال مشمولیت

4-5

ودیعه اجاره مسکن

000/000/250 ریال تهران

000/000/150 ریال (سایر شهرها)

بهره مندی در سال تحصیلی مشمولیت و تصفیه حساب در زمان دانش آموختگی

4-6

برنامه های فرهنگی

مطابق مقررات معاونت فرهنگی نخبگان

در سال مشمولیت

 


 

جدول3. جایزه های دانشجویان دوره دکتری تخصصی

نوع جایزه

ردیف

تسهیلات

حداکثر اعتبار

توضیحات

 

آموزش

1-1

اعتبار آموزش یاری

000/000/9 ریال

به طور ماهیانه (در سال تحصیلی مشمولیت)

1-2

اعتبار توان مندی آموزشی

000/000/6 ریال

در سال مشمولیت

 

 

 

 

 

 

پژوهش

 

 

 

2-1

اعتبار پژوهش یاری

000/000/9 ریال

به طور ماهیانه (در سال تحصیلی مشمولیت)

2-2

اعتبار ارتباطات علمی

000/000/7 ریال

در سال مشمولیت

2-3

اعتبار اجرای رساله دکتری

000/000/20 ریال

براساس هزینه کرد مورد تائید استاد راهنما

2-4

اعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی

000/000/3 ریال

دوبار(در سال مشمولیت)

2-5

مجوز و اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی

000/000/25 ریال

یک بار (در سال مشمولیت)

2-6

اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی

000/000/12 ریال(مجرد)

000/000/16 ریال(متاهل)

به طور ماهیانه به مدت نه ماه (در سال مشمولیت)

2-7

مجوز و اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی

معادل ریالی 1000دلار(مجرد)

معادل ریالی 1400دلار(متاهل)

به طور ماهیانه به مدت شش ماه (در سال مشمولیت)

2-8

اعتبار استفاده از شبکه آزمایشگاهی

000/000/15 ریال

در سال مشمولیت

2-9

اعتبار هسته مسئله محور پژوهشی

000/000/9 ریال

براساس مقرارت طرح شهید احمدی روشن

 

 

فناوری

3-1

اعتبار فن یاری

000/000/9ریال

به طور ماهیانه (در سال تحصیلی مشمولیت)

3-2

اعتبار توان مندی کارآفرینی

000/000/6 ریال

در سال مشمولیت

3-3

اعتبار هسته مسئله محور فناورانه

000/000/9 ریال

براساس مقرارت طرح شهید احمدی روشن

 

 

 

فرهنگ

4-1

راتبه دانشجویی

000/000/2 ریال(مجرد)

000/500/3 ریال(متاهل)

به طور ماهیانه در ازای 20 ساعت کار در ماه (در سال تحصیلی مشمولیت)

4-2

بیمه اشتغال

براساس حقوق پایه سازمان تامین اجتماعی

در مدت برخورداری از اعتبار آموزش یاری/ پژوهش یاری/ فن یاری/ هسته مسئله محور/ فرصت مطالعاتی

4-3

بیمه تکمیلی

مطابق مقررات بنیاد

فرد باید دارای بیمه پایه باشد.

4-4

هدیه ازدواج

000/000/20

در سال مشمولیت

4-5

ودیعه اجاره مسکن

000/000/250 ریال تهران

000/000/150 ریال (سایر شهرها)

بهره مندی در سال تحصیلی مشمولیت و تصفیه حساب در زمان دانش آموختگی

4-6

برنامه های فرهنگی

مطابق مقررات معاونت فرهنگی نخبگان

در سال مشمولیت

 

 


١٤:٠٨ - يکشنبه ٢٤ دی ١٣٩٦    /    شماره : ١٦٠١    /    تعداد نمایش : ٢٦١٥کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397