چهارشنبه ٠١ خرداد ١٣٩٨

صفحه اصلی > اخبار 
اخبار > اطلاعیه برگزاري ترم تابستان 1397


  چاپ        ارسال به دوست

اطلاعیه برگزاري ترم تابستان 1397

زمانبندي، مقررات و ضوابط انتخاب واحد ترم تابستان 97-1396

ثبت نام

2 الی 15 تیرماه 97

انتخاب واحد

10 الی 14 تیرماه 97

حذف دروس کمتر از حد نصاب

16 الی 17 تیرماه

شروع کلاسها

23 تیرماه 97

پایان کلاسها

30 مردادماه 97

تاریخ امتحانات

3 شهریور الی 7 شهریورماه 97

محل برگزاری کلاسها:

مرکز آموزشهای پیشرفته

 

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند: ترم تابستانی سال تحصیلی 96-1397در دانشگاه خلیج فارس برگزار خواهد شد. کلیه دانشجویان دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور در صورت تمایل مجاز به ثبت نام هستند. ضروري است که کلیه ضوابط و مقررات ترم تابستان به شرح ذیل مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت ضوابط و مقررات مذکور به عهده متقاضی است.

1- جهت اطلاع از لیست دروس ارائه شده به وب سایت دانشگاه «  pgu.ac.ir آموزش ترم تابستان مراجعه شود.

2- جهت ثبت نام و اخذ شماره دانشجویی به وب سایت pgu.ac.ir  « (آموزش) « «مهمان از سایر دانشگاه ها» اقدام به ثبت نام نمایند.

3- دانشجویان جهت دریافت شماره دانشجویی، پس از ثبت نام و تایید دانشگاه خلیج فارس به سامانه مهمان از سایر دانشگاه وارد و شماره دانشجویی دریافت نمایند.

4- دانشجویان دانشگاه خلیج فارس جهت ثبت نام اولیه ابتدا از قسمت کارتابل خود، گزینه فرم درخواست، سایر درخواست ها، فرم ترم تابستان در سامانه سادا اقدام نمایند و پس از تائید مدیر گروه در انتخاب واحد مجاز به اخذ درس می باشند.

5- ثبت نام ترم تابستان صرفاً به صورت اینترنتی است و ثبت نام حضوري امکان پذیر نخواهد بود.

6- حداکثر واحد قابل اخذ در ترم تابستان 6 واحد است. (برای دانشجویان شاهد و ایثارگر 8 واحد می باشد)

7- حذف و اضافه در ترم تابستان امکان پذیر نیست.

8- در صورت عدم مراجعه، انصراف و یا حذف دروس انتخاب شده به هر دلیلی توسط دانشجو، شهریه واریز شده به هیج وجه قابل استرداد نیست

9- اخذ دروس با تداخل زمانی کلاس یا تداخل امتحان پایان ترم به هیج وجه امکان پذیر نخواهد بود.

10-کلیه کلاس ها به صورت حضوري است.

11-                     طول دوره ترم تابستان 6 هفته بدون در نظر گرفتن زمان امتحانات است.

12-                      دروس2 واحدي5 ساعت در هفته ، دروس3واحدي 8 ساعت در هفته تشکیل خواهد شد.

13-                       حضـــور دانشـــجو در تمـــام جلســـات مربـــوط بـــه هـــر درس الزامـــی اســـت و چنانچـــه غیبـــت دانشـــجو در هـــر درس از 3 جلسه مجمـــوع ســـاعات آن درس تجـــاوز نمایـــد، مطـــابق ضـــوابط ایـــن غیبـــت هـــا بـــه منزلـــه نمـــره صـــفر در آن درس منظــور خواهــد شــد. در صــورت ارائــه دلیــل و تشــخیص موجــه بــودن غیبــت تــا قبــل از شــروع زمــان امتحانـــات درس مـــورد نظـــر حـــذف و در غیر این صـــورت طبـــق ضـــوابط نمـــره صـــفر در درس یـــا دروس مورد نظر منظور خواهدشد.

14- شهریه ترم تابستان (شهریه ثابت و متغیر) در وب سایت دانشگاه به آدرس pgu.ac.ir در قسمت اطلاعیه (اخبار) می باشد.

15- شهریه ترم تابستان پس از انتخاب واحد از دانشجو اخذ می گردد.

16- در ترم تابستان جهت دانشجویان امکانات خوابگاهی مهیا می باشد.

17- در صورتی که درس یا دروسی از سوي آموزش دانشگاه به علت نرسیدن به حد نصاب لازم حذف شود ، شهریه پرداختی با تایید مدیریت آموزش و پس از طی مراحل اداري توسط مدیریت امور مالی دانشگاه قابل عودت خواهد بود.

18-  ضروري است دانشجویان سایر دانشگاه ها قبل از ورود به سیستم سادا نسبت به دریافت فرم مهمانی که در آن عنوان درس، تعداد واحد درسی، شماره نامه ثبتی و تاریخ نامه که به تایید مدیریت آموزش دانشگاه مبدا رسیده است و در فرم هاي مذکور قید می شود، اقدام نمایند .الصاق نمودن فرم معرفی نامه تایید شده در سیستم مهمان از سایر دانشگاه ها دانشگاه خلیج فارس الزامی است. عواقب هرگونه مغایرت در واحدهاي اخذ شده، توسط دانشجو با معرفی نامه الصاقی به عهده دانشجو است و دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تغییر، جابجایی، حذف و مکاتبه با دانشگاه مبدا در خصوص این مغایرت و یا عودت شهریه ندارد.

19- ترم تابستان دانشگاه خلیج فارس در شهر بوشهر برگزار می گردد. لیست دروس ارائه شده در اطلاعیه دروس مشخص می باشد.

 

 


جهت دریافت لیست دروس کلیک نمائید.

 


١٥:٢٩ - سه شنبه ٢٢ خرداد ١٣٩٧    /    شماره : ١٨٧٣    /    تعداد نمایش : ٦٥٢١ساختار و مراکز دانشگاه

خدمات الکترونیک

لینک های مفید

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397