محتوای ژورنال

جدول زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول94-93 دانشگاه خلیج فارس

دوشنبه 10/6/93 لغایت سه شنبه 11/6/93

ورودی های 89 و ماقبل

چهارشنبه 12/6/93 لغایت یکشنبه 16/6/93

فقط ورودی های 90

دوشنبه 17/6/93 لغایت  شنبه 22/6/93

فقط ورودی های 91

یکشنبه 23/6/93 لغایت سه شنبه 25/6/93

فقط ورودی های 92

چهارشنبه 26/6/93 لغایت جمعه28/6/93

با تاخیر کلیه ورودی ها

شنبه 29/6/93

شروع کلاس ها

 

 

 

                                                                                                                                  آموزش دانشگاه

 

 

محتوای ژورنال

اطلاعيه ثبت نام از  پذيرفته شدگان‌ نهايي آزمون‌ ورودي‌ دوره کارشناسی ارشد سال 1393 دانشگاه خلیج فارس

 

الف - تاريخ ثبت‌نام از پذيرفته شدگان: 

از كليه‌ داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنها  توسط سازمان سنجش به‌ عنوان‌ پذيرفتگان‌ نهايي‌ هر يك‌ از كدرشته محل‌هاي‌ تحصيلي دانشگاه خلیج فارس اعلام‌ شده‌ است و همچنین لیست پذیرفتدگان ده درصد برتر که در سایت دانشگاه خلیج فارس اعلام شده‌، دعوت‌  می شود  كه در يكي از روزهاي شنبه 15/6/93، يكشنبه 16/6/93 و يا دوشنبه 17/6/93 به شرح جدول ذیل براي ثبت‌نام‌  شخصا به دانشگاه  خلیج فارس ( بوشهر- خیابان شهید ماهینی- دانشگاه خلیج فارس- دانشکده ادبیات و علوم انسانی) مراجعه نمايند. 

 

 

ردیف

روز

تاریخ

دانشکده

1

شنبه

15/6/93

علوم پایه،

علوم و فنون دریایی

2

یک شنبه

16/6/93

ادبیات و علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی

3

دوشنبه

17/6/93

مهندسی،

 نفت، گاز و پتروشیمی

 

 

ب - مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌: 

1- اصل‌ و يك نسخه تصوير مدرك‌ كارشناسي‌ مورد تاييد وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فنآوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ قيد شده‌ باشد.

تبصره‌1- پذيرفتگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي‌نمي‌باشند، لازم‌ است اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل اخذ مدرك مذكور را با محتوي فرم مربوطه تكميل و پس از تأييد موسسه محل تحصيل، در زمان ثبت‌نام به موسسه محل قبولي ارائه نمايند.

تبصره‌2- آن‌دسته از پذيرفتگاني‌ كه‌ در زمان ثبت‌نام براي شركت در آزمون  دانشجوي سال آخر مقطع كارشناسي‌ بوده‌اند ، مي‌بايست تا تاريخ 31/6/93 فارغ‌التحصيل شوند.

2- اصل‌ و دو سري‌ تصوير از تمام‌ صفحات‌ شناسنامه‌ و كارت ملي.

3- شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌.

4- ارائه مدركي كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه آنها‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌).

5- حكم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت.

6- معرفي‌نامه‌هاي مذكور در ذيل لازم است حداكثر تا قبل‌ از انتخاب‌ واحد براي‌ نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ 94-1393 توسط پذيرفتگان‌ از محل مربوط اخذ و به‌ موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ قبولي‌ تحويل‌‌ گردد؛ ‌در غير اين‌ صورت،‌ از ثبت‌نام آنان براي نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ جاري‌ ممانعت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد و قبولي‌ آنان «كان‌ لم‌ يكن» تلقي‌ مي‌گردد.

1-6- داوطلبانيكه با استفاده از سهميه رزمندگان (ستاد مشترك‌ سپاه پاسداران انقلاب‌ اسلامي- نيروي مقاومت بسيج مستضعفين-‌ و يا وزارت‌ جهاد كشاورزي) قبول شده‌اند، لازم است معرفي‌نامه رسمي از ارگان مربوط با امضاء و مهر هريك‌ از رؤساي‌ ارگان‌هاي‌ مذكور كه‌ در آن قيد شده‌ باشد داوطلب‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 1 و تبصره‌هاي چهارگانه‌ آن‌ در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ ايجاد تسهيلات‌ براي‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران داوطلب‌ بسيجي‌ به‌ دانشگاه‌ها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و ساير شرايط مندرج‌ در آيين‌نامه‌ مذكور واجد شرايط استفاده‌ از سهميه‌ رزمندگان‌ مي‌باشد، را ارائه نمايند.

2ـ6ـ داوطلباني كه با استفاده از سهميه ايثارگران(بنياد شهيد و امور ايثارگران) پذيرفته‌ شده‌اند، در زمان ثبت‌نام، ملزم به ارائه تأييديه سهميه قبولي نمي‌باشند و ملاك عمل براي ثبت‌نام، همان عنوان درج شده در ليست‌هاي ارسالي به موسسات مي‌باشد.

7- واریز مبلغ 200000 ریال به حساب 2642059060 بانک تجارت شعبه دانشگاه خلیج فارس

 

د - تذكرات‌ مهم

1ـ حضور شخص پذيرفته براي ثبت‌نام الزامي است و ثبت‌نام منحصراً در تاريخ‌هاي اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطلاعيه صورت مي‌پذيرد و عدم مراجعه پذيرفتگان در تاريخ‌ يا تاريخ‌هاي تعيين شده براي ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.

2- معدل‌ مدرك كارشناسي (ليسانس)‌ بايد با معدل‌ی‌ كه‌ قبلاً در زمان ثبت‌نام، شركت در آزمون نموده‌، يكسان‌ باشد. بديهي است كه از ثبت‌نام آن دسته از داوطلباني كه داراي مغايرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرك تحصيلي كارشناسي آنان كمتر از معدل اعلام شده  در زمان ثبت نام در آزمون باشد) موقتا و مشروط ثبت نام خواهد شد تا از طریق سازمان سنجش توسط داوطلب پی گیری و نتیجه نهایی به دانشگاه اعلام گردد.

لذا به اين‌دسته از پذيرفتگان توصيه مي‌گردد به محل قبولي خود مراجعه ننمايند و درصورت لزوم چنانچه در اين‌باره سوالي دارند مي‌توانند از طريق سايت سازمان در بخش پاسخگويي اينترنتي اقدام نمايند.

 

 3 ـ از پذيرفته شدگاني‌كه‌ حداكثر تا تاريخ‌ 31/6/93 فارغ‌التحصيل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ «كان‌ لم‌يكن» تلقي‌ شدن‌ قبولي‌ آنان، طبق‌ مقررات‌ با ايشان‌ رفتار خواهد شد.

4 ـ در هر مرحله‌ از ثبت‌نام‌ و هنگام‌ تحصيل‌، چنانچه‌ مشخص‌ گردد داوطلبي‌ حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي‌باشد، قبولي‌ وي «كان‌لم‌‌يكن» تلقي‌ شده‌ و طبق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.

5 ـ به اطلاع پذيرفته شدگان‌ آزمون کارشناسی ارشد سال 1393 مي‌رساند كه مطابق ضوابط ، در صورت عدم ثبت‌نام در رشته قبولي، مجاز به شركت وانتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد سال 1394 نخواهند بود.  

 

Top of Form
 
 
 
 
فهرست پذیرفته شدگان استعدادهای درخشان
دانشگاه خليج فارس - بوشهر
 
کد متقاضی
نام
نام خانوادگی
نوع مقطع کارشناسی
رشته تحصیلی
معدل
تعداد واحد
تعداد ترم
کد رشته محل
عنوان رشته محل انتخابی
6708
امنه
پرويزي
کارشناسی پیوسته
تاريخ
18/82
116
 
12363
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-علوم انساني -مجموعه تاريخ -تاريخ -مطالعات خليج فارس -روزانه
6723
نرگس
اميري
کارشناسی پیوسته
تاريخ
18/95
121
 
12363
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-علوم انساني -مجموعه تاريخ -تاريخ -مطالعات خليج فارس -روزانه
6771
مجيد
بركم
کارشناسی پیوسته
روانشناسي
19/05
116
 
14496
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-علوم انساني -مجموعه روانشناسي -روانشناسي عمومي -روزانه
6733
فاطمه
محمدي
کارشناسی پیوسته
زبان وادبيات عرب
18/72
122
 
11707
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-علوم انساني -مجموعه زبان عربي -زبان وادبيات عرب -روزانه
6743
امنه
فروزان كمالي
کارشناسی پیوسته
زبان وادبيات عرب
18/52
122
 
11707
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-علوم انساني -مجموعه زبان عربي -زبان وادبيات عرب -روزانه
6751
فهديه
محمد نژاد
کارشناسی پیوسته
زبان وادبيات عرب
19/27
118
 
11707
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-علوم انساني -مجموعه زبان عربي -زبان وادبيات عرب -روزانه
6615
زهرا
شيخي شهيد زاده
کارشناسی پیوسته
زبان وادبيات انگليسي
18/63
104
 
13854
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-علوم انساني -مجموعه زبان انگليسي -زبان وادبياتانگليسي –روزانه
 
 
6629
مهسا
عباسي
کارشناسی پیوسته
زبان وادبيات انگليسي
18/21
119
 
13749
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-علوم انساني -مجموعه زبان انگليسي -اموزش زبانانگليسي -روزانه
6677
فهيمه
توانگر
کارشناسی پیوسته
علوم اقتصادي
18/00
110
 
11919
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-علوم انساني -مجموعه علوم اقتصادي -اقتصادانرژي -روزانه
6694
محسن
توان
کارشناسی پیوسته
علوم اقتصادي
18/21
128
 
11919
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-علوم انساني -مجموعه علوم اقتصادي -اقتصادانرژي -روزانه
6571
عليرضا
جمالي
کارشناسی پیوسته
علوم اقتصادي
18/64
138
 
15412
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-علوم انساني -مجموعه مديريت -مديريت حمل ونقل درياييبين قاره اي -روزانه
6766
راضيه
محمدي
کارشناسی پیوسته
مديريت
17/73
120
 
15118
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-علوم انساني -مجموعه مديريت -مديريت صنعتي -روزانه
6799
درسا
جمشيدي
کارشناسی پیوسته
مديريت
17/81
136
 
15118
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-علوم انساني -مجموعه مديريت -مديريت صنعتي -روزانه
6642
فريده
دالكي
کارشناسی پیوسته
مديريت
17/88
114
 
14854
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-علوم انساني -مجموعه مديريت -مديريت بازرگاني -روزانه
6652
ليلا
صابر راد
کارشناسی پیوسته
مديريت
17/80
117
 
14854
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-علوم انساني -مجموعه مديريت -مديريت بازرگاني -روزانه
6478
علي
محمودي
کارشناسی پیوسته
امار
16/58
117
 
17267
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-علوم پايه -اماروكاربردها-اماررياضي -روزانه
6196
الهام
حاجي حسيني
کارشناسی پیوسته
امار
17/41
107
 
17267
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-علوم پايه -اماروكاربردها-اماررياضي -روزانه
6216
طيبه
توكلي
کارشناسی پیوسته
امار
17/21
103
 
17267
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-علوم پايه -اماروكاربردها-اماررياضي -روزانه
6225
فاطمه
حصيري
کارشناسی پیوسته
رياضي
16/80
107
 
17852
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-علوم پايه -رياضيات وكاربردها-رياضي كاربردي -روزانه
6237
سينا
گلابي
کارشناسی پیوسته
رياضي
14/46
100
 
17434
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-علوم پايه -رياضيات وكاربردها-رياضي محض -روزانه
6524
سميه
سخنگو
کارشناسی پیوسته
رياضي
15/68
105
 
17434
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-علوم پايه -رياضيات وكاربردها-رياضي محض -روزانه
6544
ليلا
نظري
کارشناسی پیوسته
زيست شناسي
18/91
118
 
17256
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-علوم پايه -مجموعه زيست شناسي -علوم سلولي ومولكولي -زيست فناوري دريا-روزانه
6085
گل اندام
فرامرزي
کارشناسی پیوسته
شيمي
16/74
107
 
15950
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-علوم پايه -مجموعه شيمي -شيمي -شيمي فيزيك -روزانه
6094
خير النسا
كامياب
کارشناسی پیوسته
شيمي
15/24
100
 
16332
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-علوم پايه -مجموعه شيمي -شيمي -شيمي تجزيه -روزانه
6125
بهاره
جم رتبه
کارشناسی پیوسته
شيمي
17/52
100
 
16224
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-علوم پايه -مجموعه شيمي -شيمي -شيمي معدني -روزانه
6156
فاطمه
احمديان
کارشناسی پیوسته
شيمي
16/99
100
 
16066
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-علوم پايه -مجموعه شيمي -شيمي -شيمي الي -روزانه
6164
سعيده
قصاب برازجاني
کارشناسی پیوسته
شيمي
17/03
105
 
16066
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-علوم پايه -مجموعه شيمي -شيمي -شيمي الي -روزانه
6178
جليل
دهقاني
کارشناسی پیوسته
فيزيك
14/78
102
 
16621
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-علوم پايه -مجموعه فيزيك -فيزيك -روزانه
6181
منيژه
مغداني
کارشناسی پیوسته
فيزيك
15/07
107
 
16622
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-علوم پايه -مجموعه فيزيك -فيزيك -روزانه
6449
فرزانه
غيضاني ده شيخ
کارشناسی پیوسته
فيزيك
16/24
107
 
16621
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-علوم پايه -مجموعه فيزيك -فيزيك -روزانه
6990
سليمان
منصوري
کارشناسی پیوسته
مهندسي برق
16/57
101
 
18824
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-فني ومهندسي -مجموعه مهندسي برق -مهندسي برق -مخابرات -روزانه
7011
الهه
زهدي
کارشناسی پیوسته
مهندسي دريا
17/51
111
 
19245
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-فني ومهندسي -مجموعه مهندسي معماري كشتي -مهندسيمعماري كشتي -هيدرومكانيك كشتي -روزانه
7941
احمد
خرمي
کارشناسی پیوسته
مهندسي شيمي
17/43
127
 
19275
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-فني ومهندسي -مهندسي شيمي -مهندسي شيمي -روزانه
7954
كبري
نسيم افزا
کارشناسی پیوسته
مهندسي شيمي
16/60
125
 
19276
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-فني ومهندسي -مهندسي شيمي -مهندسي شيمي -روزانه
7967
محمد
غريبي
کارشناسی پیوسته
مهندسي شيمي
16/74
111
 
19277
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-فني ومهندسي -مهندسي شيمي -مهندسي شيمي -روزانه
7991
محمد
زنگويي
کارشناسی پیوسته
مهندسي شيمي
16/05
117
 
19275
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-فني ومهندسي -مهندسي شيمي -مهندسي شيمي -روزانه
7998
عبداله
حاجي زاده
کارشناسی پیوسته
مهندسي شيمي
15/98
120
 
19276
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-فني ومهندسي -مهندسي شيمي -مهندسي شيمي -روزانه
7019
عليرضا
دشتي زاده
کارشناسی پیوسته
مهندسي عمران
16/28
109
 
19788
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-فني ومهندسي -مجموعه مهندسي عمران -مهندسي عمران -سازه -روزانه
7984
زهرا
سخايي
کارشناسی پیوسته
مهندسي نفت
16/39
122
 
19181
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-فني ومهندسي -مجموعه مهندسي نفت -مهندسي مخازنهيدروكربوري -روزانه
6810
فاطمه
غلامي
کارشناسی پیوسته
مهندسي كشاورزي -باغباني
17/32
108
 
22141
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-كشاورزي -مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -مهندسيكشاورزي -علوم باغباني -روزانه
11881
سهيلا
قاسمي كللي
کارشناسی پیوسته
مهندسي كشاورزي -باغباني
16/86
126
 
22142
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-كشاورزي -مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -مهندسيكشاورزي -علوم باغباني -روزانه
6823
سكينه
اسفندياري
کارشناسی پیوسته
مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات
17/61
106
 
21898
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-كشاورزي -مجموعه مهندسي كشاورزي زراعت واصلاح نباتات -مهندسي كشاورزي -اصلاح نباتات -روزانه
6819
ليلا
دكاني
کارشناسی پیوسته
مهندسي منابع طبيعي -شيلات
17/47
107
 
22656
دانشگاه خليج فارس -بوشهر-كشاورزي -مجموعه مهندسي منابع طبيعي شيلات -مهندسيمنابع طبيعي -تكثيروپرورش ابزيان -روزانه
 
Bottom of Form
 
محتوای ژورنال

اطلاعيه ثبت نام از  پذيرفتگان‌ نهايي آزمون‌ ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال 1393 دانشگاه خلیج فارس

 

الف - تاريخ ثبت‌نام از پذيرفتگان: 

از كليه‌ داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنها به‌ عنوان‌ پذيرفتگان‌ نهايي‌ هريك‌ از كدرشته محل‌هاي‌ تحصيلي دانشگاه خلیج فارس اعلام‌ شده‌ است‌، دعوت‌  می شود  كه در يكي از روزهاي شنبه 1/6/93، يكشنبه 2/6/93 و يا دوشنبه 3/6/93 براي ثبت‌نام‌  شخصا به دانشگاه  خلیج فارس ( بوشهر-بولوار شهید ماهینی- دانشگاه خلیج فارس-سازمان مرکزی- کارشناس تحصیلات تکمیلی-آقای مظفری ) مراجعه نمايند. 

 

شايان ذكر است گزينش نهائي آزمون براساس 30 درصد نمره آزمون كتبي و 70 درصد نمره مصاحبه صورت پذيرفته است. 

ب - مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌: 

1- اصل‌ و يك نسخه تصوير مدارك‌ كارشناسي‌ و كارشناسي‌ارشد مورد تاييد وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فنآوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ و كارشناسي‌ارشد قيد شده‌ باشد.

تبصره‌1- پذيرفتگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي‌ارشد (فوق‌ليسانس) نمي‌باشند، لازم‌ است اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل اخذ مدرك مذكور را با محتوي فرم ذيل اين اطلاعيه تكميل و پس از تأييد موسسه محل تحصيل، در زمان ثبت‌نام به موسسه محل قبولي ارائه نمايند.

تبصره‌2- آن‌دسته از پذيرفتگاني‌ كه‌ در زمان ثبت‌نام براي شركت در آزمون (زمان ثبت‌نام 5/9/1392 لغايت 11/9/1392) دانشجوي سال آخر مقطع كارشناسي‌ارشد بوده‌اند و مي‌بايست تا تاريخ 31/6/93 فارغ‌التحصيل شوند، به عبارت ديگر در زمان ثبت‌نام براي شركت در اين آزمون دانشجو بوده‌اند، لازم است معدل كل واحدهاي گذرانده آنان براساس ‌(‌0) تا (20) تا تاريخ 31/6/92 (و يا حداكثر تا تاريخ 30/11/92) توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ التحصيلي دوره كارشناسي‌ارشد در فرم مخصوص (مندرج در صفحه 44 دفترچه راهنماي ثبت‌نام) درج و پس از تأييد مسئول ذي‌ربط به هنگام ثبت‌نام ارائه گردد.

2- اصل‌ و دو سري‌ تصوير از تمام‌ صفحات‌ شناسنامه‌ و كارت ملي.

3- شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌.

4- ارائه مدركي كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه آنها‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه 3 دفترچه‌ راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1393 مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌).

5- حكم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت.

6- معرفي‌نامه‌هاي مذكور در ذيل لازم است حداكثر تا قبل‌ از انتخاب‌ واحد براي‌ نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ 94-1393 توسط پذيرفتگان‌ از محل مربوط اخذ و به‌ موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ قبولي‌ تحويل‌‌ گردد؛ ‌در غير اين‌ صورت،‌ از ثبت‌نام آنان براي نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ جاري‌ ممانعت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد و قبولي‌ آنان «كان‌ لم‌ يكن» تلقي‌ مي‌گردد.

1-6- داوطلبانيكه با استفاده از سهميه رزمندگان (ستاد مشترك‌ سپاه پاسداران انقلاب‌ اسلامي- نيروي مقاومت بسيج مستضعفين-‌ و يا وزارت‌ جهاد كشاورزي) قبول شده‌اند، لازم است معرفي‌نامه رسمي از ارگان مربوط با امضاء و مهر هريك‌ از رؤساي‌ ارگان‌هاي‌ مذكور كه‌ در آن قيد شده‌ باشد داوطلب‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 1 و تبصره‌هاي چهارگانه‌ آن‌ در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ ايجاد تسهيلات‌ براي‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران داوطلب‌ بسيجي‌ به‌ دانشگاه‌ها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و ساير شرايط مندرج‌ در آيين‌نامه‌ مذكور واجد شرايط استفاده‌ از سهميه‌ رزمندگان‌ مي‌باشد، را ارائه نمايند.

2ـ6ـ داوطلباني كه با استفاده از سهميه ايثارگران(بنياد شهيد و امور ايثارگران) پذيرفته‌ شده‌اند، در زمان ثبت‌نام، ملزم به ارائه تأييديه سهميه قبولي نمي‌باشند و ملاك عمل براي ثبت‌نام، همان عنوان درج شده در ليست‌هاي ارسالي به موسسات مي‌باشد.

3-6- ارائه معرفي‌نامه رسمي مبني بر واجد شرايط بودن براي استفاده از امتياز ويژه مربيان "رسمي- قطعي" و يا "رسمي- آزمايشي" وزارت علوم، تحقيقات و فنّآوري. اين سهميه شامل مربيان رسمي قطعي و رسمي آزمايشي دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه پذيرش دانشجوي آنها از طريق آزمون سازمان سنجش آموزش كشور صورت مي‌پذيرد، مي‌باشد. 

د - تذكرات‌ مهم

1ـ حضور شخص پذيرفته براي ثبت‌نام الزامي است و ثبت‌نام منحصراً در تاريخ‌هاي اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطلاعيه صورت مي‌پذيرد و عدم مراجعه پذيرفتگان در تاريخ‌ يا تاريخ‌هاي تعيين شده براي ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.

2- معدل‌ مدرك كارشناسي (ليسانس)‌ و كارشناسي‌ارشد (فوق‌ليسانس)‌ پذيرفته‌ بايد با معدل‌هايي‌ كه‌ قبلاً در زمان ثبت‌نام، شركت در آزمون و يا نهايتاً در مرحله مصاحبه اعلام‌ نموده‌، يكسان‌ باشد. بديهي است كه از ثبت‌نام آن دسته از داوطلباني كه داراي مغايرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرك تحصيلي كارشناسي و كارشناسي‌ارشد آنان كمتر از معدل اعلام شده  در زمان ثبت نام در آزمون باشد) جداً خودداري خواهد شد.

لذا به اين‌دسته از پذيرفتگان توصيه مي‌گردد به محل قبولي خود مراجعه ننمايند و درصورت لزوم چنانچه در اين‌باره سوالي دارند مي‌توانند از طريق سايت سازمان در بخش پاسخگويي اينترنتي اقدام نمايند.

 

 3 ـ از پذيرفتگاني‌كه‌ حداكثر تا تاريخ‌ 31/6/93 فارغ‌التحصيل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ «كان‌ لم‌يكن» تلقي‌ شدن‌ قبولي‌ آنان، طبق‌ مقررات‌ با ايشان‌ رفتار خواهد شد.

4 ـ در هر مرحله‌ از ثبت‌نام‌ و هنگام‌ تحصيل‌، چنانچه‌ مشخص‌ گردد داوطلبي‌ حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي‌باشد، قبولي‌ وي «كان‌لم‌‌يكن» تلقي‌ شده‌ و طبق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.

5 ـ به اطلاع داوطلبان آزمون دكتري تخصصي «Ph.D» سال 1393 مي‌رساند كه مطابق ضوابط پذيرفتگان نهايي آزمون دكتري سال 1393 حتي در صورت عدم ثبت‌نام در رشته قبولي، مجاز به شركت وانتخاب رشته در آزمون دكتري تخصصي «Ph.D» سال 1394 نخواهند بود.  

محتوای ژورنال

محتوای ژورنال

 

به نام خدا

مراسم تجلیل از سرآمدان آموزش ساعت 17 روز یک شنبه 14 اردیبهشت ماه 1393 در سالن اجتماعات دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی برگزار خواهد شد.

در این مراسم از اساتید سرآمد  آموزشی تجلیل خواهد شد و   از دانش جویان رتبه اول در سال 1392 (نیمسالهای 13912 و 13921) ورودی های 89، 90 و 91 در مقطع کارشناسی و دانش جویان رتبه اول ورودی 1391 در مقطع کارشناسی ارشد تشویق خواهند شد.

دانشجویان رتبه اول  سال 1392  دوره کارشناسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

مهندسی دریا

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

الهه زهدی

12/18

2

90

محمد امین یعقوبی

08/19

3

91

ایوب اسفندیاری

94/16

 

مهندسی عمران

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

معصومه ابراهیمی

88/18

2

90

رودابه دشتی

36/16

3

91

علیرضا بهادری نژاد

44/16

 

مهندسی مکانیک

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

زینب حیدری

41/18

2

90

ایمان بهمنی

95/17

3

91

احمد زارعی

83/18

 

مهندسی شیمی

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89 رتبه اول

محمد جواد رویین تن

38/18

2

89 رتبه دوم

محمد آردانه

14/17

3

90

تهمینه برزگر

55/18

4

91

صادق فتحی

14/18

 

مهندسی کامپیوتر

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

ایرن مظلوم زاده

08/19

2

90

پرویز برومند فر

09/17

3

91

میثم علیزاده

94/15

 

 

 

مهندسی برق

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

حمید حسنی

49/17

2

90

محمدرضا ساطوری

53/19

3

91

ندا افشار

73/17

 

آمار و کاربردها

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

حمیدرضا بیدار مغز

80/18

2

90

محمد همتی خواه

44/17

3

91

رضا توفیقی

24/18

 

ریاضیات و کاربردها

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

فاطمه زارعی

3/19

2

90

مهدی نظامی آذر

97/17

3

91

رویا حسنی توابع

07/17

 

شیمی

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

بهاره جم رتبه

51/18

2

90

فریبا ضیایی

57/17

3

91

مهدی امیری

17/18

 

فیزیک

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

مریم صفوی

01/18

2

90

رعنا شجاعی

00/18

3

91

مریم اکابریان

86/17

 

 

 

 

 

حسابداری

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

معصومه شمسا

97/18

2

90

حمیدرضا تابش

35/19

3

91

علیرضا عرب زاده

89/19

 

مدیریت بازرگانی

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

طاهره دهقان انبوی

7/19

2

90

سولماز موسوی شورگلی

19

3

91

نسترن فرحمند حیدریان

8/19

 

علوم اقتصادی

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

فهیمه توانگر

9/18

2

90

علی شاکر درگاه

9/18

3

91

مریم عاشوری

5/19

 

زبان و ادبیات عرب

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

فاطمه محمدی

56/19

2

90

علی طاهری

73/18

3

91

رقیه ناظری

07/19

 

علم اطلاعات و دانش شناسی

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

فرزانه محمودوند

99/18

2

90

اکبر غندی

44/18

3

91

نرگس محمدی

16/18

 

 

 

 

تاریخ

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

آمنه پرویزی

50/19

2

90

سعیده شاکری

97/18

3

91

پریسا کرم زاده

91/18

 

زبان و ادبیات انگلیسی

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

زهرا شیخی شهیدزاده

22/18

2

90

مرجان شغابی

76/18

3

91

نصراله چشم برزمین

75/18

 

مدیریت صنعتی

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

زهرا احمدی

67/18

2

90

سعید شیرازی

66/17

3

91

سیده سرور فرهی

18/18

 

مهندسی معماری

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

حکیمه الهی

25/18

2

90

جلیل شاعری

99/18

3

91

رویا پروین

77/17

 

شیلات- تکثیر و پرورش

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

منا محمدپور

61/17

2

90

محمدجعفر لطفی زاده

58/17

3

91

رضوان تمدنی

61/16

 

 

 

 

 

 

علوم باغبانی

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

سهیلا قاسمی کللی

41/17

2

90

سجاد حیدری

50/17

3

91

زینب کشاورز

01/17

 

اصلاح نباتات

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

ساره قاسمی

91/17

2

90

مرتضی جعفری

71/16

3

91

فاطمه خوشبختی

15/16

 

شیلات- بوم شناسی

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

90

طیب حسین پور

81/17

2

91

فاطمه شعبانی

23/17

 

تکنولوژی تولیدات گیاهی

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

91

فاطمه یوسفی

97/16

 

 

مهندسی کامپیوتر(جم)

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

فریبرز زارع زاده

05/19

2

90

علی متکلم

12/18

3

91

سعید احمد پور

93/14

 

مهندسی صنایع(جم)

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

زهرا هواشی نژادیان

84/18

2

90

زین العابدین مهتری

00/18

3

91

حسن زیارتی

89/17

 

محتوای ژورنال

اطلاعیه


به اطلاع کلیه دانشجویان دوره دکتری و داوطلبان گرامی می رساند:

« آزمون بسندگی زبان دانشگاه خلیج فارس»

در تاریخ یکشنبه 93/2/14 ساعت 10 صبح در محل سالن امتحانات دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد.

داوطلبان باید با مراجعه به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه آقای مظفری(4222068) و پرداخت هزینه ثبت نام  به مبلغ سیصد هزار ریال(300000) ریال تا آخر وقت اداری روز شنبه 93/2/13ثبت نام بعمل آورند.

داوطلبان سایر دانشگاهها نیز می توانند بصورت تلفنی ثبت نام نمایند و قبل از شروع امتحان هزینه ثبت نام را  به صورت نقدی به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه ( آقای مظفری )پرداخت نمایند.

همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی است.

                                                                                                            تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 

 

 

جدول زمان بندی انتخاب واحد مقدماتی نیمسال اول94-93 دانشگاه خلیج فارس

شنبه 13/2/93 لغایت جمعه 26/2/93

تکمیل فرمهای ارزشیابی اساتید

یکشنبه 28/2/93

فقط ورودی های 89 و ماقبل

دوشنبه 29/2/93 لغایت سه شنبه 30/2/93

فقط ورودی های 90

چهار شنبه 31/2/93 لغایت شنبه 3/3/93

فقط ورودی های 91

یکشنبه 4/3/93 لغایت چهار شنبه7/3/93

فقط ورودی های 92

پنج شنبه 8/3/93 لغایت یکشنبه 11/3/92

با تاخیر (کلیه ورودی ها)

 

 

 

  • دانشجویانی که فرمهای ارزشیابی اساتید را تکمیل نکرده باشند، مجاز به انتخاب واحد نخواهند بود.
  • زمان شروع انتخاب واحد 8 صبح می باشد.  
  • دانشجویان شبانه که انتخاب واحد نیمسال دوم 93-92 خود را ثبت نهایی نکرده باشند،
  •  قادر به انتخاب واحد مقدماتی نیمسال اول 94-93 نخواهند بود.

                                                                                                                                                                          آموزش دانشگاه

 

 

 

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 دانشگاه خلیج فارس

 

انتخاب واحد

10/06/93 لغایت 25/06/93

شروع کلاسها

29/06/93

حذف و اضافه

5/07/93 لغایت 09/07/93

حذف نهایی

7/10/93 لغایت 8/10/93

پایان کلاسها

18/10/93

شروع امتحانات

20/10/93

امتحانات دروس عمومی

21، 28 و 30 دی ماه 93

پایان امتحانات

05/11/93

 

 

آموزش دانشگاه

 

 

رونوشت:

-       ریاست محترم دانشگاه جهت استحضار

-       معاونین محترم دانشگاه جهت استحضار

-       روسای محترم کلیه دانشکده ها جهت استحضار

-       مدیر محترم حراست دانشگاه جهت استحضار

-       مدیر محترم روابط عمومی دانشگاه جهت استحضار و قرار دادن آن در پرتال دانشگاه

 

 

 

محتوای ژورنال

 

 

اسامی پذیرفته شدگان رشته مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

امین رستمی

2

حسین مرادی

3

حسین جوشن

4

غلامحسین محسنی

5

علیرضا باشی

6

حمیدرضا عشایری

7

اسماعیل غلامپور

8

افشین حفظی

9

محمدرضا رستگار

10

اسدالله خادمی نیا

11

اسماعیل مستونی

12

مهسا امینی

13

رضا فرزادنیا

 


 

اسامی پذیرفته شدگان رشته تاریخ مطالعات خلیج فارس

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

اسد کرمی

2

علیرضا اسلام دوست

3

ندا عبیدی

4

حسین تنگکیان

5

سیروس دهقانی

6

مرضیه محمد آبادی

7

علیرضا رایان پور

8

محمدباقر سعادت

9

عیسی زیرایی

10

عذرا هوشمند

11

یاسر ذاکری

 


 

اسامی پذیرفته شدگان رشته برق قدرت

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

حسین محمدپور

2

احسان گرد

3

وحید سلطانی

4

حامد پریچه

5

صادق زنده بودی

6

بهروز برق سوار

7

ملیحه مقدس

8

مهدی میکائیلی

9

محسن هاشم زاده

10

جهانگیر تل اشکی

11

مصطفی دهقانی

12

مهدی زارع خضری

13

کیومرث دهداری

14

جواد ظهوریان شهرزادی

15

محمد دیسی

16

نصرالله اسماعیلی

17

فهیمه بیات

 


 

اسامی پذیرفته شدگان رشته اقتصاد انرژی

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

سید علی اکبر هاشمی

2

عبدالله علی پور

3

علی معصومی

4

نوید آریان

5

رامین بوستانی

6

غلامرضا رضایی

7

مهدی آقایی

8

بی بی رباب سید زاده آزاد

9

فتح اله محمودی

10

باقر باقروند

11

مهدی عاشوری

12

علی منصور آبادی

13

افسانه دهقانی

14

محسن کاووسی

15

مرضیه باقری

16

یوسف کروبی نیا

17

علی عالی حسینی

18

محمد عباسی

 


 

اسامی پذیرفته شدگان رشته برق مخابرات

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

داوود جعفری

2

محمد زارعی فر

3

مهدیه علایی

4

محمدرضا خیر

5

عباس فرمانی

6

مریم بنی گزی

7

الهه حیدرشناس

8

جعفر توکل پور

9

باقر شهامت آذر

10

حمیده بریدانی

11

گل ناز گلستانی

12

جواد مرزبان

جهت مشاهده اطلاعات ثبت نام و مدارک مورد نیاز به لینک زیر مراجعه فرمائید.

http://www.pgu.ac.ir/web/pardis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واحد پردیس دانشگاهی دانشگاه خلیج فارس برای نیمسال دوم سال تحصیلی 92-93 (بهمن  1392) در رشته های زیر مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. لازم به ذکر است که چنانچه تعداد پذیرفته شدگان هر رشته  به حداکثر نرسد شروع تحصیل همان رشته  در مهرماه 1393  خواهد بود.

رشته های پردیس دانشگاهی

1.     آموزش زبان انگلیسی

2.     مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی

3.     اقتصاد انرژی

4.     مهندسی برق – قدرت

5.     برق - مخابرات

6.     تاریخ مطالعات خلیج فارس

7.     شیمی معدنی

8.     ریاضی کاربردی آنالیز عددی

9.     فیزیک هسته ای

10. آمار اقتصادی اجتماعی

11. زبان و ادبیات عرب

12.  مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

 شرایط ثبت نام  در پردیس دانشگاهی دانشگاه خلیج فارس

الف:شرایط عمومی

1. دارا بودن صلاحیت های عمومی مندرج در آیین نامه تحصیل در پردیس های دانشگاهی جهت ادامه تحصیل
2. نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد

ب: شرایط اختصاصی

1. داشتن گواهی معتبر پایان دوره کارشناسی با معدل حداقل  12 از 20 ازدانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات وفناوری
2. پرداخت شهریه ثابت و متغیر براساس مصوبه هیأت امنای دانشگاه                                          

 3. قبولی در آزمون ورودی و مصاحبه

4- 20% از سهمیه پذیرش به ایثارگران و خانواده های آنان ( با ارسال گواهی معتبر) به شرط کسب حد نصاب علمی لازم تعلق می گیرد.

 

                                                                                            

مراحل ثبت نام:

• ثبت نام اولیه از 9  دی ماه لغایت 8  بهمن ماه   1392 صورت خواهد گرفت.
• داوطلبان می بایست پس از دریافت فرم ثبت نام از طریق وب سایت دانشگاه  خلیج فارس و تکمیل آن، مدارک خواسته شده را توسط پست پیشتاز به آدرس بوشهر -  دانشگاه خلیج فارس – حوزه معاونت آموزشی ارسال دارند.
• پذیرش از طریق  مصاحبه و  آزمون کتبی صورت می پذیرد.
• برای دانشجویان مرد ایرانی برابر قوانین نظام وظیفه عمومی، پس از پذیرش و ثبت نام درخواست معافیت تحصیلی خواهد شد.
• محل تحصیل در پردیس دانشگاه خلیج فارس بوده و بصورت حضوری و تمام وقت می باشد.
• طول دوره بر اساس مقررات و  تقویم دانشگاه خلیج فارس می باشد.
• به فارغ التحصیلان دانشنامه رسمی دانشگاه خلیج فارس  داده خواهد شد.
• پردیس دانشگاهی هیچگونه تعهدی درخصوص تأمین خوابگاه و سایر خدمات رفاهی ندارد.. 

مدارک لازم   برای ثبت نام در پردیس دانشگاهی دانشگاه خلیج فارس

مدارک لازم برای درخواست شرکت و تحصیل در هر یک از رشته های کارشناسی ارشد  پردیس دانشگاهی:

1. تکمیل فرم ثبت نام اولیه (برای تهیه فرم اینجا راکلیک کنید.  ابتدا فایل را ذخیره و سپس آن را باز نمایید.)
2. رو گرفت مدرک تحصیلی دوره ی کارشناسی.( یا گواهی مبنی بر فراغ التحصیلی تا تاریخ 29/10/1392  جهت دریافت فرم فراغت از تحصیل اینجا را کلیک کنید. ابتدا فرم را ذخیره سپس آن را باز کنید.)
3. روگرفت ریز نمرات دوره ی کارشناسی.
4. روگرفت از تمام صفحات شناسنامه (شماره تلفن های ثابت و همراه و همچنین پست الکترونیکی به صورت خوانا در پشت تصویر شناسنامه ذکر گردد)
5. دو قطعه عکس 4×3 با ذکر مشخصات داوطلب در پشت آنها .
6. روگرفت کارت معافیت دایم/ کارت پایان خدمت نظام وظیفه/ دفترچه ی آماده به خدمت و برای داوطلبانی که به تحصیل مشغول هستند ارائه ی گواهی اشتغال به تحصیل کافی میباشد.
7.  اصل فیش پرداخت هزینه تشکیل پرونده و بررسی درخواست داوطلبان به مبلغ1000000ریال (یک ملیون ریال) به حساب شماره2642059060بانک تجارت شعبه دانشگاه خلیج فارس بنام درآمدهای اختصاصی  دانشگاه خلیج فارس قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت در سراسر کشور.

*یاد آوری:در صورت پذیرش داوطلب، ارائه اصل کلیه مدارک یاد شده در هنگام ثبت نام الزامی است.
نحوه ی ارسال مدارک :
داوطلبان می بایست کلیه مدارک مورد درخواست را بوسیله پست پیشتاز یا بصورت دستی حد اکثر تا تاریخ 8/11/92 به آدرس بوشهر- دانشگاه خلیج فارس -حوزه معاونت آموزشی  ارسال  نمایند. تاریخ آزمون دهم بهمن ماه و تاریخ توزیع کارتها یک روز قبل از آزمون است

 توجه: مدارک رسیده در زمان مقرر مورد بررسی و نتیجه آزمون  از طریق وب سایت دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 07714222444   آقای اصبعی تماس بگیرید.

شهریه کارشناسی ارشد

 

ردیف

واحد

شهریه ثابت به ریال

1

شهریه ثابت

9500000

2

هر واحد نظری

2500000

3

هر واحد عملی

3000000

4

هر واحد درس آزمایشگاهی

3500000

5

هر واحد پایان نامه های آزمایشگاهی

5500000

6

هر واحد پایان نامه های نظری

4000000

 

 

داوطلب گرامی برای دریافت منابع ازمون اینجا کلیک نمایید.

محتوای ژورنال

                                  به نام خدا

بدینوسیله نتایج امتحان بسندگی زبان انگلیسی که در تاریخ 20/8/92 توسط گروه زبان انگلیسی برگزار گردید، اعلام  می گردد. لازم به ذکر است که نتایج از 100 نمره محاسبه شده و حد اقل نمره قبولی 50 می باشد.

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

وضعیت قبولی

1

9219230001

40

چهل

مردود

2

9119235001

41

چهل و یک

مردود

3

9219325001

44

چهل و چهار

مردود

4

911920003

45

چهل و پنج

مردود

5

9219132001

46

چهل و شش

مردود

6

9119230001

48

چهل و هشت

مردود

7

9119234002

50

پنجاه

قبول

8

9219235001

51

پنجاه و یک

قبول

9

9119231002

52

پنجاه و دو

قبول

10

9119233002

55

پنجاه و پنج

قبول

11

اعظم انبارکی

58

پنجاه هشت

قبول

12

9119231001

67

شصت و هفت

قبول

13

9119129004

38

سی و هشت

مردود

14

9219235002

38

سی و هشت

مردود

15

9219129002

37

سی و هفت

مردود

16

--------

35

سی و پنج

مردود

17

9219325003

35

سی و پنج

مردود

18

9119129001

34

سی و چهار

مردود

19

9119325003

34

سی و چهار

مردود

20

9119233001

33

سی و سه

مردود

 

محتوای ژورنال

اطلاعیه مصاحبه از داوطلبان ورود به مقطع دکتری در مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه در سال تحصیلی 92-93

ضمن آرزوی موفقیت برای داوطلبان ورود به مقطع دکترای دانشگاه در رشته های 1. مهندسی شیمی (دوره روزانه) 2. مهندسی شیمی (پردیس خودگردان) 3. تاریخ  ایران بعد از اسلام (پردیس خودگردان) 4. شیمی آلی (پردیس خوگردان) 5. ریاضی کاربردی (پردیس خودگردان) بدین وسیله از ایشان دعوت می شود که مطابق جدول زمان بندی زیر برای مصاحبه حضور یابند.

الف) رشته تاریخ شنبه 18 آبان   (مکان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی)

ب) رشته  شیمی آلی شنبه 18 آبان (مکان: دانشکده علوم پایه)

ج) رشته مهندسی شیمی (روزانه)  یکشنبه 19 آبان (مکان دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی)

د) رشته مهندسی شیمی (پردیس خودگردان) دوشنبه 20 آبان (مکان: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی)

ه) رشته ریاضی کاربردی شنبه 2 آذر (مکان: دانشکده علوم پایه)

تمامی مصاحبه ها از ساعت 8 صبح شروع خواهند شد.

 

با توجه به اینکه ارزیابی داوطلبان علاوه بر مصاحبه علمی، متکی به رزومه آنان نیز می باشد، خواهشمند است مدارک زیر را تهیه و در روز مصاحبه به کمیته ارزیاب ارائه نمایید.

 

    1.   مقالات چاپ شده

    2.  خلاصه مقالات چاپ شده در سمینارها، کارگاهها، همایشها، و کنگره های تخصصی داخلی و خارجی

    3.  تألیف یا ترجمه کتاب 


     4.  گواهی شرکت و سخنرانی در سمینارها، کارگاهها، همایشها، و کنگره های تخصصی داخلی و خارجی

    5.  هر گونه مدارک دال بر اکتشاف، اختراع، اثر بدیع  


    6.  گواهی مشارکت (مجری یا همکار) در انجام طرح های پژوهشی

    7.  افتخارات علمی مانند دانشجوی نمونه کشوری، نفرات برتر جشنواره های ملی، رتبه های برتر آزمونهای ورودی دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد.


    8.  روگرفت  ریز نمرات کارشناسی و کارشناسی ارشد

    9.  هرگونه مدرک دال بر تسلط به زبان های خارجی (انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و ...) 

     

10. حداقل دو توصیه نامه علمی از اساتید دوره کارشنای و کارشنا