صفحه اصلی > دانشگاه و جامعه > خدمات نظارت و ارزیابی 
خدمات نظارت و ارزیابی

آیین نامه ها و بخش نامه ها کاربرگها زیر نظامهای آموزش عالی استان
آيين نامه نظارت و ارزيابي دانشگاه جامع علمي و كاربردي
کاربرگ بازدید از دانشگاه آزاد(الف)
دانشگاه آزاد اسلامی
دستور العمل ارزيابي عملكرد هيات هاي استاني
کاربرگ بازدید از دانشگاه پیام نور(الف) دانشگاه پیام نور
آيين نامه تشكيل شورا و مديريت نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت موسسه هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري
کاربرگ بازدید از دانشگاه جامع علمی و کاربردی (الف) دانشگاه جامع علمی و کاربردی
آيين نامه هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استاني
کاربرگ بازدید از دانشگاه های دولتی و مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی (الف) دانشگاه ها و موسسات دولتی وابسته به دستگاههای اجرایی
آيين نامه نظام نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري کاربرگ بازدید از موسسات آموزش عالی غیر دولتی (الف) موسسات آموزش عالی غیر دولتی

دانشگاه فرهنگيان

دانشگاه فني و حرفه اي

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397