صفحه اصلی > 25سالگی دانشگاه > روسای دانشگاه تا کنون 
روسای دانشگاه تا کنون

روسای دانشگاه خلیج فارس از ابتدا تا کنون


نام و نام خانوادگی آغاز کار پایان کار
دکتر عبدالمجید مصلح 1393 تا کنون
دکتر محمدرضا محمدی زاده 1391 1393
دکتر حسن تاجیک 1384 1391
دکتر احمد عریان 1379 1384
دکتر غلامحسین خواجه 1372 1379
مهندس خلیل رضائیان 1371 1372

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397