صفحه اصلی > درباره دانشگاه > معاونت ها > معاونت دانشجویی > مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجویی 
مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجویی

مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجویی

نام:   سید موسی
تصویر
نام خانوادگی:   گلستانه
سمت:  رئیس مرکز مشاوره
تحصیلات:  دکتری روانشناسی تربیتی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:  077-31222339
نمابر:   077-31222339
رایانامه:  mgolestaneh[at]yahoo.com
صفحه شخصی:  

مسئول دفتر       Photo ...
نام نام خانوادگی شماره تلفن دورنگار رایانامه
عاطفه
 جمالی  077-31222339
 

مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجویی

نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
مرضیه
مقتدرپور
کارشناس بهداشت
سیده زحل
قانعیان
کارشناسمحمد قاسم
زارع
کارشناسکلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.