صفحه اصلی > درباره دانشگاه > معاونت ها > معاونت دانشجویی > مدیریت امور دانشجویی 
مدیریت امور دانشجویی

مدیر امور دانشجویی

نام:  علی حسین
تصویر
نام خانوادگی:  رستمی
سمت:  مدیر امور دانشجویی
تحصیلات:  کارشناسی ارشد
مرتبه علمی:
تلفن: 077-31222513
نمابر: 077-33440523
رایانامه:  
صفحه شخصی:  

مسئول دفتر       Photo ...
نام نام خانوادگی شماره تلفن دورنگار رایانامه
سیما
خاکیان
077-33440524
077-33440523
 

اداره رفاه دانشجویی

نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
روح اله
پاکیزه
رئیس اداره 077-31222516عبدالرحیم
معرفیان
کارشناس 077-31222526
اداره امور خوابگاهها
 
نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
عباس
معصومی
رئیس اداره
077-31222514


حکمت الله
جمالی
کارشناس 077-31222522


گل افروز
محمدی
کارشناس 077-33441497


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.