صفحه اصلی > درباره دانشگاه > معاونت ها > معاونت پژوهش و فناوری > کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد 
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

نام:  فاطمه
نام خانوادگی:  نعمتی
سمت:  رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
تحصیلات:  دکتری زبان شناسی همگانی
مرتبه علمی:  .استادیار
تلفن: 077-31222071
نمابر: 077-33445182
رایانامه: nemati[at]pgu.ac.ir
صفحه شخصی:  


کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
سید محسن موسوی کارشناس
077-31222304لیلا مرهونی کارشناس 077-31222070


مرضیه باغویی کارشناسمرضیه غزنوی کارشناس 077-31222306      
زهره دهقانی کارشناس 077-31222244    
مهرانگیز شبانکاره کارشناس
     
لیلا منصوری کارشناس 077-31222303    
الهه منصوری فرد کارشناس 077-31222307      
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.