صفحه اصلی > درباره دانشگاه > حوزه ریاست > دبیرخانه هیات اجرایی جذب 
دبیرخانه هیات اجرایی جذب

دبیرخانه هیئت اجرایی جذب

نام:  علی
نام خانوادگی: پاکیزه
سمت:  دبیر هیات اجرایی جذب
تحصیلات:  دکترای روانشناسی شخصیت
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن: 077-31222013
نمابر:
رایانامه:
صفحه شخصی:  

 

 

دبیرخانه هیات اجرایی جذب

نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
معصومه
پیردادیان سرپرست دبیرخانه هیات اجرایی جذب
077-31222013بیژن انجمن کارشناس جذب 077-31222013    
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی مهرماه 1397