معرفی انجمن های علمی

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با هدف ترویج علم و افزایش روحیه کار علمی-گروهی اقدام به حمایت انجمن های علمی مختلف در دانشگاه می نماید.


لیست انجمن های علمی فعال در دانشگاه به شرح زیر است:

 • گروه معماری
 • گروه عمران
 • گروه مکانیک
 • گروه برق و کامپیوتر
 • گروه کشتی سازی
 • گروه حسابداری
 • گروه مدیریت
 • گروه روانشناسی
 • گروه تاریخ
 • گروه زبان انگلیسی
 • گروه ریاضی
 • گروه شیمی محض
 • گروه فیزیک
 • گروه زراعت
 • گروه شیلات
 •  

   

   

  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.