صفحه اصلی > اخبار، اطلاعیه ها و رخدادهای آینده 
اخبار > آگهی مناقصه عمومی اموال اسقاطی


  چاپ        ارسال به دوست

آگهی مناقصه عمومی اموال اسقاطی


دانشگاه خليج فارس در نظر دارد اموال اسقاطی ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. لذا از کليه متقاضيان که شرایط مزايده را قبول دارند، دعوت به عمل مي آيد، حداکثرتا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1396/09/04 براساس شرايط مزايده، قيمت پيشنهادي خود را مطابق فرم شماره 1 به دبيرخانه مرکزي دانشگاه ارائه نمايند.

موضوع مزایده: 1- ملزومات اداری اسقاطی 2- تعداد75 عدد پنجره و درب آلومینیومی

شرایط مزایده:

1-شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی‌کند و دانشگاه مجاز است در چارچوب ضوابط مقرر و با عنایت به صرفه و صلاح دانشگاه هر یک از پیشنهادات را قبول یا رد کند.

2- سپرده شرکت در مزایده به مبلغ ده میلیون ریال به صورت واریز وجه نقد به حساب سپرده دانشگاه خواهد بود.

3- کليه پیشنهادات(ارائه قیمت) روز یکشنبه مورخ 1396/09/05 بازگشايي مي‌گردد.

4- تأکيد مي‌گردد ارائه مبلغ سپرده شرکت در مزايده براي کليه متقاضيان الزامي مي باشد و به پیشنهادات فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- نفر اول مزايده در صورت انصراف ، مبلغ سپرده وی توسط دانشگاه ضبط و نفر دوم مزایده به عنوان برنده انتخاب مي‌گردد.

6- الزامی است کليه متقاضيان پس از روئیت کامل اموال مورد مزایده، قیمت پیشنهادی خود را در  فرم شماره 1 (پيشنهاد قيمت) درج و پس از امضاء به دبيرخانه مرکزي دانشگاه تحويل دهند.

7- متقاضیان پیشنهاد خود را در دو پاکت الف و ب به صورت جداگانه که پاکت (الف) مربوط به سپرده شرکت در مزایده و پاکت (ب) مربوط به قیمت پیشنهادی می‌باشد‌، در پاکت بسته و لاک و مهر شده در تاريخ مقرر تحويل دبيرخانه مرکزي نمایند.

8- شرکت کنندگان، به تفکیک موارد مندرج در موضوع مزایده باید دو قیمت پیشنهاد دهند.

9-  به پيشنهادات مخدوش و دارای خط خوردگی ترتيب اثر داده نخواهد شد.

10- به پیشنهاداتی که بعد ازتاریخ مقرر تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*در صورت هرگونه سوال یا ابهام با آقای جعفری- مدیر امور حقوقی و قراردادها به شماره 07731222027  و با آقای ملایی – مدیر امور اداری و پشتیبانی به شماره 07731222032 تماس حاصل فرمائید.٠٩:١٤ - شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٦    /    شماره : ١٤٤١    /    تعداد نمایش : ٦١٧کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی مهرماه 1397