صفحه اصلی > اخبار، اطلاعیه ها و رخدادهای آینده 
اخبار > آگهي مزايده تکثیر دانشگاه


  چاپ        ارسال به دوست

آگهي مزايده تکثیر دانشگاه

دانشگاه خليج فارس در نظر دارد درسال تحصيلي 97-96 اماکن اجاره‌اي ذيل را از طريق مزايده عمومي به بخش خصوصي (اشخاص حقيقي و حقوقي) واگذار نمايد.

لذا از کليه متقاضيان که دارای شرایط شرکت در مزايده دانشگاه به شرح ذیل می باشند، دعوت به عمل مي آيد، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت يک هفته حداکثرتا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  18/7/96 براساس شرايط مزايده، قيمت پيشنهادي خود را طبق فرم شماره 1 به دبيرخانه مرکزي دانشگاه ارائه نمايند.

1- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی‌کند و دانشگاه مجاز است در چارچوب ضوابط مقرر و با عنایت به صرفه و صلاح دانشگاه هر یک از پیشنهادات را قبول یا رد کند.

2- کليه پاکت هاي مزايده روز چهارشنبه مورخ 19/7/96 بازگشايي مي‌گردد.

3- تأکيد مي‌گردد مبلغ سپرده شرکت در مزايده براي کليه متقاضيان الزامي مي باشد و به هر گونه پيشنهاد بدون سپرده شرکت در مزايده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4- نفر اول مزايده در صورت انصراف از  قيمت  پیشنهادی،  مبلغ سپرده شرکت در مزايده نامبرده ضبط و پيشنهاد نفر دوم به عنوان برنده انتخاب مي‌گردد.

5- کليه متقاضيان مي توانند جهت شرکت در مزايده فرم پيشنهاد قيمت را از دبيرخانه مرکزي دانشگاه تحويل گيرند.

6- متقاضیان پیشنهاد خود را در دو پاکت الف و ب به صورت جداگانه که پاکت (الف) مربوط به چک تضمین شده و پاکت (ب) مربوط به قیمت پیشنهادی به صورت ماهیانه می‌باشد‌، در پاکت بسته و لاک و مهر شده در تاريخ مقرر تحويل دبيرخانه مرکزي نمایند.

7- هزینه برق، آب، اینترنت، تلفن و گاز بعهده مستأجر می‌باشد و براساس برآورد دفتر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی از مستأجر اخذ می‌شود.

8-  به پيشنهادات مخدوش و دارای خط خوردگی ترتيب اثر داده نخواهد شد.

9- به پیشنهاداتی که بعد ازتاریخ مقرر تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*در صورت هرگونه سوال یا ابهام با آقای جعفری- مدیر امور حقوقی و قراردادها به شماره 07731222023  و با آقای ملایی مدیر امور اداری و پشتیبانی به شماره 07731222032 تماس حاصل فرمائید.

اماکن اجاره دانشگاه

عنوان مکان اجاره

مبلغ برآورد پایه اجاره ماهیانه

چک تضمین سپرده شرکت در مزایده در وجه دانشگاه

اتاق تکثیر دانشکده ادبیات و علوم انسانی

000/000/6 ریال

000/000/6 ریال

اتاق تکثیر دانشکده علوم پایه

000/000/5 ریال

000/000/5 ریال

اتاق تکثیر دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی

000/000/4 ریال

000/000/4 ریال

 

قیمت پایه هر برگ تکثیر

 

انواع خدمات تکثیر به تفکیک سایز کاغذ

کاغذ A3 یکرو

کاغذ A3 دورو

کاغذ A4 یکرو

کاغذ A4 دورو

کاغذ A5 یکرو

کاغذ A5 دورو

کتاب

نرخ دانشجویی (به ریال)

1000

1000

750

800

350

500

800

 

 


١٣:١٨ - چهارشنبه ١٢ مهر ١٣٩٦    /    شماره : ١٣٦٦    /    تعداد نمایش : ١٣٤٩کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی مهرماه 1397