صفحه اصلی > اخبار، اطلاعیه ها و رخدادهای آینده 
اخبار > آگهي مزايده عمومی ( اماکن اجاره ای )


  چاپ        ارسال به دوست

آگهي مزايده عمومی ( اماکن اجاره ای )

دانشگاه خليج فارس در نظر دارد درسال تحصيلي 97-96 اماکن اجاره‌اي ذيل را از طريق مزايده عمومي به بخش خصوصي (اشخاص حقيقي و حقوقي) واگذار نمايد. لذا از کليه متقاضيان که شرایط مزايده را قبول دارند، دعوت به عمل مي آيد،حداکثرتا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  4/7/1396 براساس شرايط مزايده، قيمت پيشنهادي خود را مطابق فرم شماره 1 به دبيرخانه مرکزي دانشگاه ارائه نمايند.

شرایط مزایده:

1- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی‌کند و دانشگاه مجاز است در چارچوب ضوابط مقرر و با عنایت به صرفه و صلاح دانشگاه هر یک از پیشنهادات را قبول یا رد کند.

2- هر متقاضی همزمان صرفاً مجاز به تصدی حداکثر دو مکان می باشد.

3- کليه پیشنهادات(ارائه قیمت) روز چهارشنبه مورخ 5/7/1396 بازگشايي مي‌گردد.

4- تأکيد مي‌گردد ارائه مبلغ سپرده شرکت در مزايده براي کليه متقاضيان الزامي مي باشد و به پیشنهادات فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- نفر اول مزايده در صورت انصراف از  انعقاد قرارداد،  مبلغ سپرده وی توسط دانشگاه ضبط و نفر دوم مزایده به عنوان برنده انتخاب مي‌گردد.

6- الزامی است کليه متقاضيان جهت ارائه قیمت، فرم شماره 1 (پيشنهاد قيمت) را از دبيرخانه مرکزي دانشگاه تحويل گيرند.

7- متقاضیان پیشنهاد خود را در دو پاکت الف و ب به صورت جداگانه که پاکت (الف) مربوط به چک تضمین شده و پاکت (ب) مربوط به قیمت پیشنهادی به صورت ماهیانه می‌باشد‌، در پاکت بسته و لاک و مهر شده در تاريخ مقرر تحويل دبيرخانه مرکزي نمایند.

8- هزینه برق، آب، اینترنت، تلفن و گاز بعهده مستأجر می‌باشد و براساس برآورد دفتر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی از مستأجر اخذ می‌شود.

9-  به پيشنهادات مخدوش و دارای خط خوردگی ترتيب اثر داده نخواهد شد.

10- به پیشنهاداتی که بعد ازتاریخ مقرر تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*در صورت هرگونه سوال یا ابهام با آقای جعفری- مدیر امور حقوقی و قراردادها به شماره 07731222023  و با آقای ملایی مدیر امور اداری و پشتیبانی به شماره 07731222032 تماس حاصل فرمائید.

 

اماکن اجاره اي دانشگاه

 

ردیف

عنوان مکان اجاره

مبلغ برآورد پایه اجاره ماهیانه

سپرده شرکت در مزايده در وجه دانشگاه

1

بوفه خوابگاه یادگار  1

000/800/4 ریال  

 چک تضمینی به مبلغ 000/000/5 ريال

2

بوفه خوابگاه یادگار 2

  000/500/2 ریال  

چک تضمینی به مبلغ 000/000/3 ريال  

3

بوفه خوابگاه مجتمع کوثر

  000/000/10 ریال  

چک تضمینی به مبلغ 000/000/10 ريال  

4

بوفه خوابگاه کوثر 4

  000/400/2 ریال  

چک تضمینی به مبلغ 000/000/3 ريال 

5

بوفه غذا خوری برادران

  000/800/4 ریال  

چک تضمینی به مبلغ 000/000/5 ريال  

6

بوفه غذا خوری خواهران

  000/800/2 ریال  

چک تضمینی به مبلغ 000/000/3 ريال  

7

آژانس(تاکسی تلفنی) دانشجو

  000/000/6 ریال  

چک تضمینی به مبلغ 000/000/6 ريال  

8

آژانس(تاکسی تلفنی) خواهران

  000/000/6 ریال  

چک تضمینی به مبلغ 000/000/6 ريال  

9

بوفه دانشکده علوم پایه

  000/000/25 ریال  

چک تضمینی به مبلغ 000/000/25 ريال  

10

بوفه دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی

  000/000/8 ریال  

چک تضمینی به مبلغ 000/000/8 ريال  

11

بوفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  000/000/15 ریال  

چک تضمینی به مبلغ 000/000/15 ريال 

12

نانوایی دانشگاه

  000/000/20 ریال  

چک تضمینی به مبلغ 000/000/20 ريال  

13

غذا فروشی محوطه نانوایی

  000/000/20 ریال  

چک تضمینی به مبلغ 000/000/20 ريال  

14

آش فروشی محوطه نانوایی

  000/000/5 ریال  

چک تضمینی به مبلغ 000/000/5 ريال  

15

رستوران خصوصی

  000/000/20 ریال  

چک تضمینی به مبلغ 000/000/20 ريال 

             

 

 


٠٠:٢٠ - شنبه ١ مهر ١٣٩٦    /    شماره : ١٣٣٧    /    تعداد نمایش : ١٥٩٠کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی مهرماه 1397