محتوای ژورنال

 

 طرح های پژوهشی

    شامل طرحهای مشترک با سازمانهای دیگر و طرحهای داخلی یا مستقل

 

طرحهای پژوهشی مستقل

در صد پیشرفتگروه پژوهشیمجریعنوان طرحردیف
 

خاتمه یافته

 

محیط زیست

 

 علی محمد صنعتی

 

اثرات آلودگی نفتی چشمه دالکی بر فعالیتهای بیوماس خاکهای نخلستانهای منطقه

 

1

 

خاتمه یافته

 

بیولوژی دریا

 

 امیر وزیری زاده

 

بررسی فاضلابهای شهری بر اکوسیستم ساحلی بندر بوشهر

 

2

 

در حال اجراء

 

شیلات

 

علی آقارخ

 

بررسی کاهش شوری استخرهای پرورش میگو از طریق آکواپونیکس

 

3

 

در حال اجراء

 

بیولوژی دریا

 

 امیر وزیری زاده

 

تدوین نرم افزاری آبزیان سمی و زهری خلیج فارس

 

4

 

در حال اجراء

 

شیلات

 

علی آقارخ

 

بررسی امکان تهیه نرم افزار شناسایی جلبک ها و پلانکتونهای دریایی خلیج فارس

 

5

 

در حال اجراء

 

شیلات

 

علی آقارخ

 

بررسی امکان پرورش جلبکهای گراشیلاریا و سارگاسوم در سایتهای پرورش میگو استان بوشهر

 

6

 

در حال اجراء

 

بیولوژی دریا

 

 علی فلاحتی مروستی

 

زیست شناسی تولید مثل ماهی سنگسر           (Pomadasys kaakan) در آبهای خلیج فارس ( در سواحل استان بوشهر )

 

7

 

در حال اجراء

 

بیولوژی دریا

 

مهندس علی فلاحتی

 

مطالعه بافت شناسی و شیمی بافت گنادهای ماهی شهری معمولی (Lethrinus nebulosus ) در طول چرخه تولید مثلی در آبهای خلیج فارس ( سواحل استان بوشهر )

 

8

 

در حال اجراء

 

بیولوژی دریا

 

 علی فلاحتی مروستی

 

تهیه اطلس بافت شناسی میگوهای تجاری ایران ( خانواده پنائیده)

 

9

 

در حال اجراء

 

محیط زیست

 

مهندس علی محمد صنعتی

 

بررسی تجربی کاهش هیدروکربورهای نفتی بوسیله. Eristlinud sp  در پسابهای صنایع نفت

 

10

طرحهای پژوهشی مشترک

در صد پیشرفتگروه پژوهشیمجریسازمان سفارش دهندهعنوان طرحردیف
 

خاتمه یافته

 

محیط زیست

 

مهندس علی محمد صنعتی

 

اداره کل محیط زیست استان بوشهر

 

بررسی وضعیت پسماندهای عادی و ویژه در شهرهای بوشهر و برازجان

 

1

 

خاتمه یافته

 

محیط زیست

 

مهندس علی محمد صنعتی

 

اداره کل محیط زیست استان بوشهر

 

بررسی وضعیت زیستگاه آهو در منطقه خارک و ارائه راهکارهای مناسب جهت حفاظت موثر آنها

 

2

 

خاتمه یافته

 

بیولوژی دریا

 

 امیر وزیری زاده

 

اداره کل محیط زیست استان بوشهر

 

بررسی اثرات فاضلابهای صنعتی در استان بوشهر

 

3

 

خاتمه یافته

 

 

شیلات

 

علی آقارخ

 

اداره کل محیط زیست استان بوشهر

 

بررسی اثرات سوء فعالیتهای انسانی بر زیستگاههای لاک پشتهای دریایی - منطقه حفاظت شده مند

 

4

 

خاتمه یافته

 

بیولوژی دریا و شیلات

 

مرکز مطالعات

 

سازمان حفاظت محیط زیست تهران

 

مدیریت تالاب حله

 

5

 

خاتمه یافته

 

شیلات

 

علی آقارخ

 

معاونت پژوهشی وزارت علوم

 

اطلس جلبکهای ماکروسکپی و میکروسکوپی آبهای ایرانی خلیج فارس

 

6

 

خاتمه یافته

 

محیط زیست

 

 امیر وزیری زاده، مهدی محمدی

 

سازمان ایرانگردی و جهانگردی بوشهر

 

مطالعه کیفیت آبگرم میر احمد - اهرم

 

7

 

خاتمه یافته

 

بیولوژی دریا

 

 امیر وزیری زاده

 

سازمان ایرانگردی و جهانگردی بوشهر

 

مطلعه و بررسی جزیره میر مهنا در منطقه بندر ریگ

 

8

 

خاتمه یافته

 

محیط زیست

 

 علی محمد صنعتی

 

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

 

بررسی بقایای سموم کشاورزی در رودخانه های خوزستان ، بوشهر و هرمزگان

 

9

 

خاتمه یافته

 

محیط زیست

 

دکتر وثوقی

 

بین دانشگاهی ( دانشگاه شریف و دانشگاه خلیج فارس )

 

مطالعه و بررسی تجربی روش کاهش و حذف آلودگیهای نفتی در خاک سواحل استان بوشهر

 

10

 

خاتمه یافته

 

محیط زیست

 

دکتر وثوقی

 

بین دانشگاهی ( دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه خلیج فارس )

 

مطالعه و بررسی تجربی روش کاهش و حذف آلودگیهای نفتی در آب سواحل خلیج فارس در استان بوشهر

 

11

 

در حال اجراء

 

محیط زیست

 

 علی محمد صنعتی

 

اداره کل محیط زیست استان بوشهر

 

ارزیابی اثرات توسعه بر استان - منطقه کنگان       ( شیرینو تا چاه میارک )

 

12

 

در حال اجراء

 

محیط زیست ، بیولوژی دریا و شیلات

 

دکتر سواری ( شهید چمران )

 

بین دانشگاهی ( دانشگاه شهید چمران و دانشگاه خلیج فارس )

 

طرح جامع و هماهنگ مدیریت خلیج فارس

 

13

 

در حال اجراء

 

شیلات

 

علی آقارخ

 

اداره کل آب و فاضلاب آستان بوشهر

 

بررسی امکان پرورش ماهیان زینتی و امکان سنجی گلهای زینتی در فاضلابهای شهر بوشهر

 

14

 

معرفی:
پژوهشکده خلیج فارس در سال 1375 بدنبال رسالت هاي پژوهشي دانشگاه در زمينه پژوهش هاي بنيادي و كاربردي علوم زيستي  دريايي در دانشگاه خليج  فارس تاسيس گرديد و هم اكنون با اصلاح ساختار تشكيلاتي، افزايش اعتبارات و بودجه هاي پژوهشي و خريدهاي ارزي و ريالي به صورت يكي از مراجع علمي درياي و اقيانوسي در  منطقه جنوب كشور در حال انجام وظايف پژوهشي مي باشد.پژوهشکده خليج فارس در حال حاضر داراي گروه هاي پژوهشي زير مي باشد:
1- گروه پژوهشي محيط زيست                                                      
2- گروه پژوهشي زیست فناوری دریا
3- گروه پژوهشي  زیست دریا و شیلات
اين پژوهشکده در حال حاضر داراي  اعضائ  هيات علمي تمام وقت و تعدادي همكار هيات علمي شاغل در ساير ارگانهاي اجرايي و پژوهشي مي باشند. شايان ذكر است تعداد ديگري از  اعضاي هيات علمي اين مركز به صورت بورسيه در دانشگاه هاي داخل و خارج از كشور مشغول به تحصيل مي باشند.
 
وظايف پژوهشي پژوهشکده خليج فارس انجام امور پژوهشي در زمينه شاخه هاي گوناگون علوم زيستي دريايي بويژه مطالعات زيست محيطی  ، بیوتکنولوژی و بيولوژي دريا مي باشد و هم اكنون با بسياري از ارگانهاي اجرايي و پژوهشي منطقه جنوب و ساير نقاط كشور در حال همكاري مي باشد.
 
 رئیس:  دکتر سید جواد حسینی 
 آدرس: بوشهر - خیابان شهید ماهینی- دانشگاه خليج فارس - پژوهشکده خلیج فارس
 پست الکترونیکی :        pgrsc@pgu.ac.ir
تلفن: 2222030-0771
 نمابر : 4546518 - 0771
 
 

 

 
شاخص موقعيت