صفحه اصلي 
 • طرح پویایی انجمن های علمی دانشجویی (پاد) برگزار می گردد.
  طرح پویایی انجمن های علمی دانشجویی (پاد) برگزار می گردد.

 • بازدید مسئولین پژوهشکده خلیج فارس از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی انجام شد.
  بازدید مسئولین پژوهشکده خلیج فارس از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی انجام شد.

 • قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر
  قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

 • نارضایتی استاندار از روند ساخت دانشکده معماری
  نارضایتی استاندار از روند ساخت دانشکده معماری

 • سومین جلسه هیات ممیزه دانشگاه خلیج فارس برگزار گردید.
  سومین جلسه هیات ممیزه دانشگاه خلیج فارس برگزار گردید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.