صفحه اصلی 
 • برگزاری مراسم روز ریاضی در دانشگاه خلیج فارس
  برگزاری مراسم روز ریاضی در دانشگاه خلیج فارس

 • دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
  دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

 • دكتر مصلح: سهم استان بوشهر در اجرای پروژه های پژوهشی ارتقا یابد
  دكتر مصلح: سهم استان بوشهر در اجرای پروژه های پژوهشی ارتقا یابد

 • درگفتگو با دکتر رضا آذین: مدلی نو در تعامل دانشگاه نسل سوم با صنعت
  درگفتگو با دکتر رضا آذین: مدلی نو در تعامل دانشگاه نسل سوم با صنعت

 • افتخاری دیگر برای دانشگاه خلیج فارس در مسابقات کشوری کمیکار
  افتخاری دیگر برای دانشگاه خلیج فارس در مسابقات کشوری کمیکار

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی مهرماه 1397