صفحه اصلی 
 • بخش کشاورزی ما در جذب دانش آموخته گان رشته های کشاورزی موفق نبوده است
  حضور رییس دانشگاه خلیج فارس در جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده کشاورزی و مناربع طبیعی

 • برگزاری نخستین دوره اجباری اصول اولیه HSE در آزمایشگاه ها
  برگزاری نخستین دوره اجباری اصول اولیه HSE در آزمایشگاه ها

 • اطلاعیه ترم تابستان 96
  برگزاری ترم تابستان 96 در دانشکده جم و پردیس1 بوشهر

 • کارکرد شاهنامه در چیستی ایران
  برگزاری بزرگداشت مقام فردوسی و پاسداشت زبان فارسی با حضور دکتر میرجلال الدین کزازی

 • جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه خلیج فارس
  جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه خلیج فارس

اسناد، شیوه نامه ها و کاربرگ های مهم
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.